ЗА ГРАД КОЗЛОДУЙ

Километър 704, десен бряг на р. Дунав.

Козлодуй е малко градче, разположено в Дунавската равнина. Признат е за град на 29.08.1969 г. Той отстои на 4 км от пристанището. Край Дунав е напоителната система „Аспарухов вал“, а в местността Мочура, източно от местността Магура Петра, личат останки от римското укрепление Регианум. Между Козлодуй и Хайредин са запазени части от старобългарския отбранителен окоп от 7-8 в. – Хайредински окоп.

Козлодуй отвисоко - Photo: Ilin Dimitrov


В турски документи от 18 в. селището се споменава с името Котослук. Каикчии от селото теглили на едек с въжета край брега срещу течението лодки и гемии. Пътешественикът Доменико Сестини (1780 г.) е отбелязал развитото тук бобарство и обработване на кожи със смрадлика.

Пристанището е на историческия козлодуйски бряг, където на 17 май 1876 г. Със своята чета стъпил пламенният поет и революционер Христо Ботев, слизайки от кораба „Радецки“.

Пристанището на Козлодуйския бряг


Ето какво пише капитанът на австрийския кораб Дагоберт Енглендер: „Като слязоха всички на брега, последва една живописна и в същото време възвишена сцена. Цялата българска чета се разположи в пъстри групи по хълмистата земя и покри едно такова пространство, щото мен се показваше много повече, отколокото тя бе в действителност. Тогава се раздаде един глас и всички паднаха на колене и останаха в такова положение. Мнозина целуваха земята, която беше тяхното отечество и която твърде скоро щеше да ги приеме в своите студени обятия.“

Козлодуйският бряг


През 1936 г. е издигнат каменен обелиск с надипс „Той не умира“. Запазен е и старият паметник – каменен кръст. Наблизо са посадени дървета, образуващи инициалите „Хр. Б“.

От 1966 г. на тържествата на 2 юни тук пристига корабът „Радецки“, възстановен от русенските корабостроители. (Те са използвали коритото на колесния кораб „Пловдив“, построен в същата будапещенска корабостроителница в Обуда, където е бил строен и оригиналният „Радецки“. Средствата за възстановяването на кораба бяха събрани от пионерите и младежите от цяла България.

Корабът "Радецки" на стапели в русенската корабостроителница.


Корабът "Радецки" по вереме на атракционно плаване в околностите на гр. Козлодуй.


Освен с героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета, Козлодуй има и още една слава. Козлодуй е известен и с първата атомна електроцентрала в България. АЕЦ „Козлодуй“ е най-големият производител на електрическа енергия в България, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя и особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и национален план.

Aтомната електроцентрала "Козлодуй"


Галерия

Тук може да видите снимки от град Козлодуй, Козлодуйски бряг и кораба "Радецки".

Още интересни снимки от гр. Козлодуй можете да видите ТУК.