Морските възли: моряшки възел

Използването на морски възли произлиза още от времето на ветроходните кораби. Те са най-различни видове в зависимост от предназначението, начина на завързване и външения вид. Съвременните кораби са сложни инженерно-технически съоръжения, където голяма част от труда е механизиран, но все още в пристанищата и на море се налага да се използва ръчен труд включително при работа с въжетата. Често пъти и в наши дни умението да се връзват бързо и правилно морските възли може да предотврати авария с корабите и спасени човешки животи.