КОЛЕКЦИЯ "МОРСКИ ВЪЗЛИ"

Морските възли

Морските възли са най-различни видове в зависимост от тяхното предназначение, начина на завързване и външния вид. Броят на морските възли и тяхното предназначение в екплоатацята на кораби, ветроходни съдове, катерене и др. намаля. Въпреки това, те все още не изчезват и не е сигурно дали това ще се случи.

Ето защо умението да се връзват бързо и най-вече правилно е важно условие за безопасността на море и в планината.

Морските възли са отделна дисциплина в морския спортен многобой, където се демонстрират основните 6 възела. В поредицата морски възли ще бъдат разгледани както шесте основни, така и много допълнителни и полезни морски възли от практиката на море, а и не само (ветроходни кораби, яхти, търговски кораби, планинско катерене, планинарство, водно и планиско спасяване, поствяне на палатка и др.).

`

Морските възли: моряшки възел

Използването на морски възли произлиза още от времето на ветроходните кораби. Те са най-различни видове в зависимост от предназначението, начина на завързване...