НАШИЯТ СПОРТЕН КАЛЕНДАР

Това е нашият спортен календар за 2020 г.

В следващата таблица може да се информирате за нашите бъдещи състезания.

Наименование на проявата Дата Място/Организатор
Рафтинг
Европейска купа R4, кат. C 20-22.03.2020 р. Слунж, Хърватия/WRF
Европейска купа R4; R2 кат. С 27-29.03.2020 р. Струма г.Кресна РБълария/IRF
Европейска купа R4 кат. С 17-19.04.2020 р.Салза, Австрия/IRF
Европейска купа R4 кат. С 02-03.05.2020 р.Тара, Черна Гора/RT VIR
Европейска купа R4 кат. С 15-17.05.2020 р. Бузъу, гр. Нехой, Румъния/RRF
Европейска купа R4 кат. С 22-24.05.2020 р. Лим, Сърбия/PAC, Eko Lim
Европейска купа R4 кат. С 14-16.05.2020 р. Ибър,гр. Зубни поток, Сърбия/WRF
Световно първенство R4 U19;U23 18-22.08.2020 р. Солкан, Словения/WRF
Воден туризъм
Гребен поход по р. Огоста 19-22.03.2020 р. Огоста/СК "Атом"
Гребен поход по р. Дрина и р. Сава 26-30.04.2020 р. Дрина - р. Сава, Сърбия
Гребен поход ТИД-2019 р. Дунав Международен поход/TID
Морски многобой
Купа на Нач. ВВМУ 14-17.05.2020 гр. Варна/ВВМУ
Ботева купа 26-28.06.2020 гр. Козлодуй/СК "Атом"
Спартакиада по МСМ на ВМС 01-06.2020 гр. Варна/ВМС