За Козлодуй

Повече за
гр. Козлодуй

Атомната столица на България

Километър 704, десен бряг на р. Дунав

Козлодуй е малко градче, разположено в Дунавската равнина. Признат е за град на 29.08.1969 г. Той отстои на 4 км от пристанището и на около 200 км от столицата София. Край р. Дунав е напоителната система „Аспарухов вал“, а в местността „Мочура“, източно от местността „Магура Петра“, личат останки от римското укрепление Регианум. Между гр. Козлодуй и с. Хайредин са запазени части от старобългарския отбранителен окоп от VII-VIII в. – Хайредински окоп.

В турски документи от 18 в. селището се споменава с името Котослук. Какчии от селото теглили на едек с въжета край брега срещу течението лодки и гемии. Пътешественикът Доменико Сестини (1870 г.) е отбелязал развитото тук бубарство и обработване на кожи със смрадлика.
Антична крепост "Регианум" / "Магура Петра"

Антична крепост „Регианум”/„Магура Пятра”/„Крепостта” се намира вероятно на 3.4 km югоизточно по права линия от центъра на гр. Козлодуй. Крепостта е под земята и няма видими следи от нея. Със сондаж е установено, че стените са запазени до 1.8 m.

От „Регияна” до „Августа” води път, останките от който се намират между могилния некропол южно от „Регияна”, през местността „Отара” на югоизток към “Августе”. Върху града по късно е възникнало средновековно селище, но още не е установено дали е било укрепено.

Пускане на видеото

Дагоберт Енглендер за Ботев и неговата чета

Ето какво пише капитанът на австрийския параход „Радецки“ Дагоберт Енглендер: „Като слязоха всички на брега, последва една живописна и в същото време възвишена сцена. Цялата българска чета се разположи в пъстри групи по хълмистата земя и покри едно такова пространство, щото мен се показваше много повече, отколкото тя бе в действителност. Тогава се раздаде един глас и всички паднаха на колене и останаха в такова положение. Мнозина целуваха земята, която беше тяхното отечество и която твърде скоро щеше да ги приеме в своите студени обятия.“

Кораб "Радецки"

През 1936 г. е издигнат каменен обелиск с надпис „Той не умира“. Запазен е и старият паметник – каменен кръст. Наблизо са посадени дървета, образуващи инициалите „Хр. Б“.

От 1966 г. на тържествата на 2 юни пристига корабът „Радецки“, възстановен от русенските корабостроители. (Те са използвали коритото на колесния кораб „Пловдив“, построен в същата будапещенска корабостроителница в Обуда, където е бил построен и оригиналният параход „Радецки“). 

Средствата за възстановяването на кораба са били събирани от пионерите и младежите от цяла България по онова време в периода 1962-1966 г.
АЕЦ "Козлодуй"

Освен с героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета, Козлодуй има и още една слава.

Градът е известен и с първата атомна електроцентрала в България. АЕЦ „Козлодуй“ е най-големият производител на електрическа енергия в България, като обезпечава повече от една трета от националното годишно производство. 

Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическата стабилност в регионален и национален план.

Scroll to Top